Położnictwo

Przygotowanie do ciąży

Przygotowanie do ciąży najlepiej rozpocząć około 6 miesięcy przed planowanym poczęciem. Dzięki temu para starająca się o ciążę będzie miała wystarczająco dużo czasu na wykonanie badań, a jeśli okaże się to konieczne – zabiegów diagnostycznych, terapii czy przeprowadzenie szczepień.

Zapraszamy do naszego Centrum, aby umówić się na wizytę ze specjalistą, który dokładnie skontroluje stan Twojego zdrowia i pokieruje przygotowaniami do macierzyństwa.

Diagnostyka wczesnej ciąży

W ocenie wczesnej ciąży najważniejszymi badaniami są: ultrasonografia i stężenie β-HCG w surowicy krwi.

 • Uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego – potwierdzenie obecności ciąży wewnątrzmacicznej
 • Ocena obecności zarodka – obecność (tak/nie), pomiar CRL,
 • Ocena obecności czynności serca (Fetal Heart Rate FHR)
 • Ocena wieku ciążowego – na podstawie długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu (Crown-Rump Length – CRL) oraz średnicy pęcherzyka ciążowego (Gestational Sac – GS).
 • Ocena liczby zarodków,
 • Ocena narządów płciowych (macicy, jajowodów i jajników)

Ocena stężenia β-HCG w surowicy krwi jest zasadna w przypadkach bardzo wczesnej ciąży lub w sytuacji podejrzenia zaburzonego jej rozwoju.

Prowadzenie ciąży fizjologicznej i zagrożonej

W naszym Centrum prowadzimy opiekę nad ciężarnymi pacjentkami w ciąży fizjologicznej oraz powikłanej, zagrożonej. Nasz zespół specjalistów będzie pomocny w następującym zakresie usług:

 • przygotowanie do ciąży – poradnictwo prekoncepcyjne;
 • rozpoznawanie wczesnej ciąży;
 • diagnostyka USG w ciąży – sondy przezbrzuszne, przezpochwowe, sonda 4D, cyfrowa dokumentacja badań, możliwość uczestnictwa w badaniu przez osobę towarzyszącą;
 • prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka;
 • opieka przed- i poporodowa;
 • badania kardiotokografii telemedycznej KTG;
 • współpraca z Oddziałami Położniczymi szpitali w Warszawie i okolicach.

Ultrasonografia ciąży

Badanie ultrasonograficzne – USG w ciąży jest bezbolesne, dokładne, tanie i bezpieczne.

To bardzo ważne w czasie ciąży badanie powinno być wykonane u każdej ciężarnej.

Standardowo wykonujemy badania USG w następujących okresach ciąży:

 • do 10 tyg., aby ocenić rozwój wczesnej ciąży;
 • pomiędzy 11-14 tyg., aby wstępnie ocenić budowę anatomiczną płodu, ocenić ultrasonograficzne cechy aberracji chromosomowych oraz skalkulować ryzyko wystąpienia zespołów genetycznych płodu. Każdej pacjentce zaleca się wykonanie testu podwójnego (PAPP-A + free β-HCG). Pozwala to zwiększyć czułość kalkulacji ryzyka wystąpienia zespołów genetycznych;
 • pomiędzy 18-22 tyg., aby szczegółowo ocenić narządy wewnętrzne płodu pod kątem występowania wad wrodzonych (ocena budowy anatomicznej płodu ze szczególnym uwzględnieniem budowy serca płodu);
 • pomiędzy 28-32 tyg., aby ocenić prawidłowy rozwój płodu oraz jego dobrostan;
 • ok 36-38 tyg., aby ocenić położenie, masę oraz dobrostan płodu.

Należy podkreślić, że w chwili obecnej nie istnieją badania, których wyniki sugerowałyby, że badanie ultrasonograficzne niekorzystnie wpływa na rozwój płodu. Zatem jest to badanie bezpieczne dla płodu.

Ultrasonografia z obrazowaniem trójwymiarowym 3D i 4D

USG w ciąży to badanie obowiązkowe – wystarcza zwykle 2D, ale nasze Pacjentki często proszą o wykonanie badań w trybie USG 3D i 4D.

USG 3D

W czasie badania USG trójwymiarowego dziecko jest widoczne na ekranie monitora w trzech wymiarach jako nieruchoma bryła. Dzięki trójwymiarowości lekarz może dokładniej obejrzeć płód z zewnątrz. Fragment ciała dziecka, np. nóżka czy główka, może być obracany na monitorze i oglądany z różnych stron. Badanie USG 3D w ciąży daje taki efekt, jakby wewnątrz macicy zainstalować aparat fotograficzny i wykonywać dziecku zdjęcia.

USG 4D

Badanie USG 4D to USG trójwymiarowe ruchome – dziecko rejestrowane jest w ruchu, czyli na monitorze oglądamy ruchomy obraz. Dzięki temu widzimy maleństwo na żywo – kiedy się obraca, robi różne miny. To tak, jakby wewnątrz macicy zainstalować kamerę i podpatrywać, co właśnie robi maluszek. Różnica pomiędzy USG 3D i 4D polega więc na tym, że w 3D mamy zdjęcie trójwymiarowe nieruchome, zaś w 4D – ruchomy film.

KTG – kardiotokografia

Badanie KTG (kardiotokografia) to jedno z podstawowych i najważniejszych badań w położnictwie. Pomaga ono ocenić dobrostan płodu w ostatnich tygodniach ciąży i w trakcie porodu.

Badanie KTG pozwala monitorować czynność serca płodu oraz czynność skurczową mięśnia macicy. Wykonuje się je najwcześniej w 25. tygodniu ciąży, jednak w ciążach niepowikłanych pierwsze badanie KTG ginekolog zleca w okresie przewidywanego terminu porodu. Potem zazwyczaj trzeba powtarzać badanie co 2-3 dni, aż do rozwiązania.

Kardiotokografia wykonywana jest również, gdy ciężarna czuje słabsze niż zwykle ruchy dziecka. Specjaliści zalecają regularne badanie KTG, jeśli ciąża przyszłej mamy jest powikłana cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, jest wielopłodowa lub w inny sposób zagrożona.

 • monitoruje czynność serca płodu, a także czynność skurczową mięśnia macicy standardowo trwa około 30 minut,
 • może być wykonane samodzielnie przez ciężarną w jej domu i ocenione przez centrum telemedyczne z wykorzystaniem internetowego przesyłania wyniku badania,
 • samodzielne wykonanie badania KTG jest możliwe po przeszkoleniu ciężarnej przez położną w Naszym Centrum Medycznym mbmed
 • jeśli termin porodu się zbliża, KTG wykonywane jest co 2-3 dni, aż do porodu,
 • gdy ciąża jest powikłana, badanie może być wykonywane częściej,
 • badanie kardiotokograficzne wykonywane jest także w czasie porodu.