Regulamin świadczenia usług medycznych w CM MBMED

  1. Wizyty potwierdzamy z kilkudniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub za pomocą SMS.
  2. W przypadku braku potwierdzenia wizyty przez pacjenta lub braku możliwości skontaktowania się z pacjentem wizyta może zostać anulowana.
  3. Prosimy, aby na pierwszą wizytę zgłosić się 10 minut wcześniej z dowodem osobistym.
  4. W przypadku niestawienia się pacjenta na potwierdzoną wizytę lub odwołania wizyty w dniu planowanej konsultacji konieczne jest wniesienie przedpłaty w formie bezzwrotnego zadatku przed kolejną wizytą (zgodnie z regulaminem organizacyjnym MBMED Centrum Medyczne).
  5. Nasi lekarze traktują każdego pacjenta indywidualnie, dlatego czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre wizyty przedłużają się. Prosimy więc, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na swoją wizytę, uwzględniającą ewentualne opóźnienia. Dziękujemy za wyrozumiałość.
  6. Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.
  7. Dla stałych pacjentów istnieje możliwość odbycia teleporady, której udzielają telefonicznie wybrani lekarze. Lekarz zbiera wywiad z pacjentem, konsultuje wyniki badań, zleca dalsze postępowanie, decyduje o wystawieniu e-recepty lub zwolnienia lekarskiego. Taka porada odbywa się o ustalonej godzinie, po dokonaniu płatności online. W celu umówienia się na teleporadę prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
  8. Nie realizujemy teleporad na zagraniczne numery telefonów.
  9. Przedłużenie recepty (e-recepty) możliwe jest tylko dla stałych pacjentów, po uzgodnieniu tego z lekarzem prowadzącym oraz po dokonaniu płatności online za wystawienie recepty w kwocie 50 zł. Lekarz może odmówić przedłużenia recepty bez odbycia wizyty lekarskiej.
  10. Świadczenia dla dzieci w wieku do lat 16 udzielane są w obecności i za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. Leczenie pacjentów małoletnich w wieku od 16 do 18 lat wymaga udzielenia zgody zarówno przez pacjenta, jak i przedstawiciela ustawowego.