Regulamin świadczenia i sprzedaży usług online

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez JDG SPL Michał Bachanek z siedzibą w Warszawie przy ul.Książkowej 10/2U, 03-134 Warszawa, NIP 812-161-24-85, REGON: 140884884 umów o świadczenie i sprzedaż usług online w formie teleporady medycznej, wystawienia e-recepty i umówienia wizyty fizjoterapeutycznej.

Teleporady

 1. Teleporada dotyczy wybranych lekarzy. W celu umówienia się na teleporadę prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. Przed skorzystaniem z teleporady pacjentki pierwszorazowe powinny zapoznać się z Polityką Prywatności CM MBMED.
 3. Nie realizujemy teleporad na zagraniczne numery telefonów.
 4. Z teleporady mogą skorzystać Pacjentki, także pierwszorazowe, które nie wymagają bezwzględnej wizyty w Gabinecie.
 5. Zgodnie z przepisami teleporada nie może odbyć się w przypadku Pacjentek:
  – z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
  – w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej.W tej grupie Pacjentek konieczna jest osobista wizyta w gabinecie lekarskim.
 6. Pacjent może złożyć reklamację dotyczącą teleporady pisemnie na adres e-mail: rejestracja@mbmed.pl. Takie zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Pacjentki, numer telefonu do kontaktu oraz szczegółowy opis problemu / sytuacji, wobec której zgłaszana jest reklamacja. W zgłoszeniu należy również zawrzeć datę i godzinę teleporady, której dotyczy reklamacja oraz nazwisko lekarza prowadzącego.
  Na reklamację CM MBMED odpowie drogą mailową w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku, gdy w zgłoszeniu reklamacyjnym brakuje wyżej wskazanych danych lub są one niewystarczające, wysłana zostanie prośba o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych informacji może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji.
 7. Płatności można dokonać poprzez zakładkę Płatności online lub przelewem bankowym na numer konta podany w zakładce Kontakt.
 8. Wyniki badań do udostępnienia lekarzowi można wysyłać na adres: rejestracja@mbmed.pl do końca dnia roboczego poprzedzającego teleporadę.

E-recepta

Przedłużenie recepty (e-recepty) możliwe jest tylko dla stałych Pacjentek, po uzgodnieniu tego z lekarzem prowadzącym oraz po dokonaniu płatności online za wystawienie recepty w kwocie 50 zł. Lekarz może odmówić przedłużenia recepty bez odbycia wizyty lekarskiej.

W celu przedłużenia recepty lub umówienia się na teleporadę prosimy o kontakt telefoniczny (532 321 321) lub mailowy (rejestracja@mbmed.pl).

Umawianie wizyt fizjoterapeutycznych

Oferta dotyczy umawiania wizyt stacjonarnych w gabinecie Fizjoterapeutki.

Przed umówieniem wizyty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług fizjoterapeutycznych.