Ultrasonografia z obrazowaniem trójwymiarowym 3D i 4D

USG w ciąży to badanie obowiązkowe– zwykle 2D, ale nasze pacjentki często proszą o wykonanie badań w trybie USG 3D i 4D.

USG 3D

W czasie badania USG trójwymiarowego dziecko jest widoczne na ekranie monitora w trzech wymiarach jako nieruchoma bryła. Dzięki trójwymiarowości lekarz może dokładniej obejrzeć płód z zewnątrz. Fragment ciała dziecka, np. nóżka czy główka, może być obracany na monitorze i oglądany z różnych stron. Badanie USG 3D w ciąży daje taki efekt, jakby wewnątrz macicy zainstalować aparat fotograficzny i wykonywać dziecku zdjęcia.

USG 4D

Badanie USG 4D to USG trójwymiarowe ruchome – dziecko rejestrowane jest w ruchu, czyli na monitorze oglądamy ruchomy obraz. Dzięki temu widzimy maleństwo na żywo – kiedy się obraca, robi różne miny. To tak, jakby wewnątrz macicy zainstalować kamerę i podpatrywać, co właśnie robi maluszek. Różnica pomiędzy USG 3D i 4D polega więc na tym, że w 3D mamy zdjęcie trójwymiarowe nieruchome, zaś w 4D – ruchomy film.

KTG
  • monitoruje czynność serca płodu, a także czynność skurczową mięśnia macicy standardowo trwa około 30 minut,
  • może być wykonane samodzielnie przez ciężarną w jej domu i ocenione przez centrum telemedyczne z wykorzystaniem internetowego przesyłania wyniku badania
  • samodzielne wykonanie badania KTG jest możliwe po przeszkoleniu ciężarnej przez położną w Naszym Centrum Medycznym mbmed
  • jeśli termin porodu się zbliża, KTG wykonywane jest co 2-3 dni, aż do porodu,
  • gdy ciąża jest powikłana, badanie może być wykonywane częściej,
  • badanie kardiotokograficzne wykonywane jest także w czasie porodu.