Dr n. med. lek. spec.
Paweł Wareluk

radiologia, ultrasonografia

  • Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
  • Adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
  • Członek Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych (EFSUMB).
  • Wykładowca Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.
  • Ponad 15-letnie doświadczenie w badaniach USG ogólnych i dopplerowskich.
  • Certyfikat PTU.
  • USG piersi, USG tarczycy, USG ślinianek, USG węzłów chłonnych
  • Ogólne: USG jamy brzusznej, USG układu moczowego, USG gruczołu krokowego (prostaty) przez powłoki brzuszne z oceną zalegania moczu
  • Dopplerowskie: USG Doppler tętnic szyjnych, USG Doppler żył szyjnych, USG Doppler żył kończyn dolnych, USG Doppler żył kończyn górnych, USG Doppler aorty brzusznej/protezy (stentgraftu)
  • Ortopedyczne: USG ścięgna piętowego, USG stawu kolanowego, USG stawu ramiennego (barku), USG mięśni
  • USG tkanek miękkich (np. przepukliny, guzy, krwiaki w tkance podskórnej)
  • USG jamy opłucnej/płuc, USG moszny/jąder