Dr n. med. lek. spec.
Michał Bachanek

ginekologia

– Egzamin specjalizacyjny z położnictwa i ginekologii
– Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG)
– Certyfikat Fundacji Medycyny Płodowej (FMF) w zakresie badań 11-13+6 tygodni ciąży

Obrona rozprawy doktorskiej

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny Szpital Bródnowski

Staż podyplomowy

Akademia Medyczna w Warszawie – II Wydz. Lekarski