Teleporada

Teleporada

100,00 

czas trwania teleporady: 15 minut

Dokonanie przedpłaty nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapisu na teleporadę – prosimy o umówienie terminu teleporady telefonicznie lub online.

Kategoria:

Opis

Z teleporady mogą skorzystać Pacjentki pierwszorazowe lub stałe, nie wymagające wizyty w gabinecie ginekologicznym.

W trakcie takiej konsultacji lekarz zbiera wywiad z pacjentem, analizuje wyniki badań, zaleca dalsze postępowanie, jeśli jest to potrzebne wystawi e-receptę, e-ZLA (zwolnienie lekarskie). Po ustaleniu terminu konsultacji i wcześniejszym uiszczeniu opłaty (możliwej on-line) lekarz łączy się przez Internet z Pacjentką, rozpoczynając teleporadę.

Teleporada jest przeciwwskazana w przypadku pacjentów:

  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;
  • z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
  • ze stanami nagłymi (obfite krwawienie; nagłe, silne dolegliwości bólowe).
NIE REALIZUJEMY TELEPORAD NA ZAGRANICZNE NUMERY TELEFONÓW.