Diagnostyka wczesnej ciąży

W ocenie wczesnej ciąży najważniejszymi badaniami jest ultrasonografia i stężenie B-HCG w surowicy krwi.

Badanie USG wykonywane jest sondą dopochwową, jego celem jest:

  1. Uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego – potwierdzenie obecności ciąży wewnątrzmacicznej
  2. Ocena obecności zarodka – obecność (tak/nie), pomiar CRL,
  3. Ocena obecności czynności serca (Fetal Heart Rate FHR)
  4. Ocena wieku ciążowego – na podstawie długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu (Crown-Rump Length – CRL) oraz średnicy pęcherzyka ciążowego (Gestational Sac – GS).
  5. Ocena liczby zarodków,
  6. Ocena narządów płciowych (macicy, jajowodów i jajników)

Ocena stężenie B-HCG w surowicy krwi jest zasadna w przypadkach bardzo wczesnej ciąży lub w sytuacji podejrzenia zaburzonego jej rozwoju.